20. února 2013

Chládek ve stínu

Vážení přátelé... ano! Dneska si Jazyková inkvizice vskutku znamenitě zgustne a z celého srdce doufá, že nebude sama.

Jak známo, vedle stínového divadla a stínové ekonomiky jsme si v naší vysoce pokrokové společnosti stihli pořídit vymoženost zvanou stínová vláda. A v té zasedají – nebo možná postávají či polehávají, co já vím – stínoví ministři.

Jeden z nich, konkrétně stínový ministr školství, představil před pár dny vpravdě revoluční myšlenku, že by děti měly nastupovat do školy až od sedmi let.

Jazyková inkvizice se tomuto nápadu nejprve srdečně zasmála a hned poté dostála své poťouchlosti a rozhodla se tomu stínovému panáčku podívat na zoubek, resp. na jeho osobní internetové stránky.

Dobře udělala. Protože vzápětí se zasmála ještě srdečněji. A jakožto instituce lidumilná a přejícná obohatí o tuto potěchu i vás:


Je vcelku vedlejší, zda tento klenot vybrousil pan Chládek (jak se ten stínový výtečník jmenuje) osobně, či zda „na to někoho má“. Těžko říct, která z těch variant vyznívá optimističtěji: Jestli ta, že pravděpodobný budoucí ministr školství neovládá učivo šesté třídy ZŠ, nebo ta, že si „jen“ najímá pologramotného „píáristu“.

Každopádně svou prezentaci pojímá poměrně důsledně, neboť v článku s názvem Otazníky českého školství na svém osobním blogu na serveru idnes.cz mj. píše:


Třetí pád zájmena , pane senátore, třetí pád!

A v duchu Cimrmanova hesla Svou pravdu nebudeme skrývat nezastírá pan Chládek ani chabou znalost interpunkce:


Nuže, jakkoli je od něho šlechetné, že chce úspěch v testech dopřát i méně nadaným žákům, Jazykové inkvizici nezbývá než úpěnlivě prosit všechny svaté, aby pana Chládka i nadále ve stínu uchovati ráčili.

Otázkou zůstává, bude-li to co platné, neb týž jedinec je zároveň i místopředsedou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR. Kteroužto funkci bohužel nevykonává ve stínu, polostínu, ba dokonce ani v mírném příšeří.

1 komentář: