19. ledna 2013

Chyby vzdělanců

Existuje zvláštní odrůda pravopisných chyb, to, čemu soukromě říkám „chyby vzdělanců“.

Vzdělanec je v tomto případě pracovní název pro bytost gramotnou a logického myšlení mocnou. Takový člověk nikdy nenapíše myluju tě a nekupuje si řekvičky. Většinou neplave ve shodě podmětu s přísudkem a vypořádá se i s interpunkcí. A právě přemýšlivost a slušná znalost zákonitostí gramatiky ho občas přiměje k některému z následujících prohřešků:


1. Těším se na brzskou shledanou.


Viníci: francouzská kuchyně, Václav Beneš Třebízský, knovízská kultura (usvědčeni též z dalších přečinů jako např.: blízský, kluzský, slizský, mrzský, úzský...)

Nápravné opatření: Příponou –ský se tvoří takřka výhradně přídavná jména odvozená od substantiv. Výjimku představuje slovo slizký odvozené od podstatného jména sliz; zde logika selhává a nezbývá než si to pamatovat.

2. Schůze se konná v úterý.


Viník: mařinka vonná

Spoluviník: povědomí o psaní zdvojených souhlásek plus znalost tvarů jako výkonný, zákonný

Nápravné opatření: Slovní kořen kon je sice stejný jako u slov výkonný nebo zákonný; to jsou však přídavná jména tvořená příponou –ný. Konat je sloveso, a ta se touto příponou netvoří.


3. Raději nosím nízké podpadky.


Viník: odpadky


Spoluviník: Pravidlo, že ne vždy píšeme přesně to, co slyšíme.


Nápravné opatření: Podpatky jsou pod patou.


4. Narazil na neochotu tamnějších úřadů.


Viník: znalost pravidel stupňování přídavných jmen


Nápravné opatření: Tamější neznamená „ještě více tamní“, tamní a tamější jsou synonyma.


Poznámka: Přídavná jména tamní a tamější stupňovat ani nelze.


5. Prošel kolem nás muž s bizardním kloboukem.


Viník: Viz bod 3.


Spoluviník: standardní


Nápravné opatření: Přípona –dní, popř. u substantiv –dnost neexistuje. Zakončení slova standardní je dáno odvozením od základu standard.

A jakých chyb se dopouštějí vaši vzdělanci?

1 komentář:

  1. Oproti psacímu stroji je počítač s kontrolou pravopisu něco! Ačkoliv na ni nelze spoléhat beze zbytku, přece občas nakopne (někdy žasnu, co jsem dokázal napsat).

    OdpovědětVymazat