15. března 2013

Jak se spřáhnout se spřežkami

A vtom byla v tom. Šťastná to žena? Záleží na okolnostech. Stejně jako při hledání odpovědi na otázku: Spřáhnout, či nespřáhnout?

Teorie vyděsí, proto ji přeskočíme a začneme praxí:

Otevřel jsem dveře do obýváku, a vtom jsem ho spatřil. Zloděj, chlap jeden mizerná, byl zrovna v tom nejlepším.

vtom = v tu chvíli, v tu ránu, když...
v tom = klasická vazba s 6. pádem (v kom nebo v čem)

Kralická čeština už dnes působí vskutku archaicky. Posuďte sami: Ale kdož by se vzhlédl v dokonalý zákon svobody, a zůstával by v něm, ten nejsa posluchač zapominatelný, ale činitel skutku, blahoslavený bude v skutku svém.

vskutku = skutečně, opravdu, doopravdy...
v skutku = v tom či onom (dobrém, špatném...) skutku

Dopolední představení se mi vcelku líbilo, ale v hledišti mi trochu vyhládlo. Proto jsem se cestou domů stavil v řeznictví, kde jsem spořádal půl kila sekané v celku.

vcelku = docela, z velké části, dost...
v celku = celé, nerozdělené, nerozkouskované, ne zvlášť...

Je to vpravdě ctnostný člověk. Předsevzal si, že bude žít v pravdě.

vpravdě = skutečně, opravdu...
v pravdě = nikoli ve lži

A teď tu teorii (ale jen stručně): Vraž tam půl tuctu vajec... ale ne-e! Znovu: Můžeš-li tam (mezi úvodní véčko a zbytek výrazu) hypoteticky vrazit další člen (v jednom celku; v dobrém skutku...), nespřahuj. V opačném případě se zachovej, jak bych to jen... inu, opačně.

Žádné komentáře:

Okomentovat